2021-09-01 13:05:00

OBAVIJEST UZ POČETAK ŠKOLSKE GODINE 2021./2022.

Dragi naši učenici, dragi roditelji!

Još nas nekoliko dana dijeli od početka nove školske godine.  Veselimo se još jednom početku, dječjem smijehu na školskim hodnicima i sudjelovanju u obrazovanju i odrastanju naših najmlađih. Svi zajedno vas srdačno pozdravljamo i s nestrpljenjem očekujemo.

Dragi naši učenici, sigurna sam da se i vi radujete ponovnom susretu s prijateljima, sa svojim učiteljima i  školom, te vam svima želim puno uspjeha i radosti u učenju i igri!

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

 

Rad Škole smo za početak školske godine isplanirali sukladno  Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.( HZJZ i MZO, Zagreb, od 26. kolovoza 2021.). kako bi boravak djece i održavanje svih oblika odgojno-obrazovnih aktivnosti bio SIGURAN ZA UČENIKE I SVE ZAPOSLENIKE U ŠKOLI.  

ŠKOLA ĆE NA NASTAVU ODRŽAVATI PO  MODELU A – NASTAVA U ŠKOLI.

Bez obzira koji će od modela i u kojem trenutku tijekom školske godine, svi zajedno moramo osvijestiti spoznaju o odgovornosti svakoga od nas, ne samo za sebe već za cjelokupnu zajednicu. 

Poštujmo upute i predložene mjere vezane uz održavanje fizičkog razmaka, dezinfekciju ruku, nošenje zaštitnih maski - jer svatko od nas ima važnu ulogu u očuvanju sebe i zajednice zdravima. BUDIMO I OSTANIMO ODGOVORNI!

OPĆE UPUTE :

  Nastava počinje u ponedjeljak 6. rujna 2021. godine Nastava će se održavati prema MODELU A – nastava u školi. Učenici i razredni učitelji 1.- 4. razreda nisu obvezni nositi zaštitne maske za vrijeme održavanja nastave. Zaštitne maske učenici su dužni nositi za vrijeme vožnje u školskom autobusu. Učenici i učitelji od 5. do 8. razreda i predmetni učitelji u razrednoj nastavi obvezni su nositi zaštitne maske za vrijeme održavanja nastave, boravka u zatvorenom prostoru i vožnje u školskom autobusu. Zaštitne maske mogu biti platnene. Dopušteno je miješanje učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi i uobičajeno provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno s drugim učenicima. Održavat će se dopunska nastava, dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti, te će se planirati posjeti kulturno-umjetničkim događajima i izvanučionička nastava. Preporučuje se nastavu i druge oblike odg.-obrz. rada što više održavati na otvorenom prostoru. Razredni odjeli 1. - 5. razreda boravit će većinom u svojim matičnim učionicama izuzev odlaska na nastavu informatike i tjelesno-zdravstvene kulture (koja će se održavati na otvorenom dok god to vremenske prilike budu dozvoljavale). Razredni odjeli 6. – 8. razreda imat će kabinetsku nastavu uz raspored sati u blok satima ( kako bi se u jednom danu maksimalno smanjilo izmjenjivanje učionica i učitelja) 1. nastavni dan potrebno je ponijeti papuče, pribor za pisanje, notes i torbu za preuzimanje udžbenika. 1. nastavni dan učenici  će imati nastavu 3 školska sata s razrednicima - kada će im biti dodijeljeni udžbenici i kada će dobiti upute o načinu pohađanja nastave i preporučenim epidemiološkim mjerama kojih se treba pridržavati. Izjavu o preuzimanju udžbenika potpisuju roditelji, a učenici ih drugog dana dostavljaju razrednicima. Svi učenici ili roditelji mlađim učenicima trebaju prije dolaska u školu - svakoga dana izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ukoliko je tjelesna temperatura viša od 37.0 0C – UČENICI NE DOLAZE U ŠKOLU ! Roditelji obavještavaju razrednika i obiteljskog liječnika te postupaju prema uputama liječnika. Ukoliko za vrijeme trajanja nastave neko dijete dobije temperaturu višu od 37,00 C ili razvije izraženije respiratorne teškoće  -  škola će o tome odmah obavijestiti roditelje i dogovoriti se o načinu preuzimanja djeteta, a dijete će biti na sigurnom i  zbrinuto sa zaduženom odraslom osobom do dolaska roditelja. Cijeli postupak odvijat će se blago,  na diskretan i podržavajući način.  Dopuštena je osobna komunikacija s roditeljima, izvještavanje i roditeljski sastanci uživo uz pridržavanje epidemioloških mjera. Komunikacija s roditeljima može se organizirati i online, dopisno ili drugim kanalima informiranja (viber grupe, e-mail, telefonski razgovori) ovisno o mogućnostima roditelja i dogovoru s razrednicima.

PRODUŽENI BORAVAK

Dopušteno je miješanje učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina u programima produženog boravka. Prema raspoloživom broju mjesta u odgojno-obrazovnoj skupini program Produženog boravka pohađat će prijavljeni učenici 1. i 2. razreda. Produženi boravak počinje s radom u ponedjeljak, 13. rujna 2021. u prijepodnevnom  turnusu (7:30 – 13:30 sati). Roditelji kod dolaska djeteta trebaju potpisati ugovor koji će biti pripremljen kod učiteljice.

 

PRVI RAZRED

Učenici prvog razreda dolaze u školu u pratnji JEDNOG roditelja/staratelja.

Prijem učenika 1. razreda održat će se 6. rujna 2021. u sjedištu škole u Kutini s početkom u 13:30 sati, u Područnim školama Kutinska Slatina  i Stupovača  u 10:00 sati. Učenici i  pratnja okupljaju se  ispred škole (u sjedištu škole na dvorištu zapadne školske zgrade, u područnim školama ispred ulaza u školu) s razmakom od minimalno 1,5 metra. Skupno će nazočiti kratkoj priredbi dobrodošlice koja smije trajati oko 15 minuta. Nakon toga učiteljice će preuzeti učenike i uvesti ih u učionice, gdje će se baviti kratkim aktivnostima. Roditelji završetak aktivnosti čekaju izvan školske zgrade. Distribuciju udžbenika i daljnje aktivnosti dogovaraju prema uputama učiteljica.  Roditelji su obvezni nositi maske, a u prostoru škole mogu se zadržavati najduže 15 minuta. Prvog nastavnog dana nastava će se za učenike 1. razreda u sjedištu škole održati u vremenu od 13:30 sati – 15:00 sati, u područnim školama Kutinska Slatina i Stupovača u vremenu od 10:00 sati – 11:30 sati. Nije potrebno nositi školski pribor i papuče. Roditelji će kod dolaska u školu preuzeti udžbenike i potpisati izjave o dodijeljenim udžbenicima.

RAZREDNA NASTAVA ( 2.- 4. razred)

1. nastavni dan

- učenici 3.a, 4.a i 4.b dolaze u školu u jutarnjoj smjeni u 8:00 sati.

- Učenici 2.a, 3.b dolaze u školu u poslijepodnevnoj smjeni koja počinje u 12:30 sati.

- U PŠ Kutinska Slatina učenici 2.c, 3.c, 4.c, i PŠ Stupovača 2., 3., 4. razred - dolaze u školu u jutarnjoj smjeni u 8:00 sati.

Prvi dan škole (6. rujna 2021.) nastava će trajati od 8:00 do 10:30 sati za učenike u jutarnjem turnusu i od 12:30 do 14:00 sati za učenike u poslijepodnevnom turnusu. Autobusi učenike odvoze u 10:45 14:15 sati. Od 7.rujna 2021. nadalje, nastava se pohađa prema rasporedu turnusa objavljenom na web stranici škole.

PREDMETNA NASTAVA (5. - 8. razred )

Svi učenici predmetne nastave nastavu će polaziti u jutarnjem turnusu. 1. nastavni dan učenici dolaze u školu u jutarnjem turnusu u 8:00 sati prema općim uputama. Prvi dan škole (6. rujna 2021.) nastava će trajati od 8:00 do 10:30 sati. Autobusi za odvoz polaze u 10:45. Potrebno je ponijeti zaštitnu masku, papuče, pribor za pisanje i torbu za preuzimanje udžbenika. Učenici se okupljaju ispred škole a razrednici će ih uvesti u učionice. U školu je potrebno doći 15 minuta prije početka nastave zbog protokola ulaska u školu.

PETI RAZRED

Formirana su tri razredna odjela 5. razreda.

5.A – razrednica Tatjana Bijelić

5.B – razrednica Senka Štetić

5.C – razrednica Liliana Fejzić.

Učenici 6.rujna 2021.  dolaze u školu u jutarnjem turnusu  prema općim uputama i uputama za predmetnu nastavu. Razrednice će prozvati učenike i uvesti svaki razredni odjel u  svoju učionicu.

PRIJEVOZ UČENIKA

Kod prijevoza učenika školskim autobusima potrebno se odgovorno pridržavati epidemioloških mjera. Kod ulaska u autobus i za vrijeme vožnje  učenici su obvezni imati zaštitnu masku bez obzira na dob ( 1. – 8. razred). Preporuka je da učenici ako je moguće uvijek sjede na istom mjestu. Djeca iz jedne obitelji – poželjno je da sjede zajedno. Na autobusnim stajalištima potrebno je održavati razmak od min. 1,5 m. Autobusi će prometovati po ustaljenom voznom redu s ustaljenih autobusnih stajališta u polasku iz mjesta stanovanja učenika.

Zbog zatvorenog prometa u Crkvenoj ulici za vrijeme izvođenja građevinskih infrastrukturnih radova - ŠKOLSKI AUTOBUSI ĆE PROMETOVATI ULICOM AUGUSTA ŠENOE – te će za učenike putnike autobusno stajalište biti uz ZAPADNO ŠKOLSKO IGRALIŠTE. !!!

6. rujna 2021. – 1. školski dan

Jutarnji turnus :

- dolazak po ustaljenom rasporedu

- odlazak u 10:15 PŠ Stupovača;  10:45 matična škola i PŠ Kutinska Slatina

Poslijepodnevni turnus matična škola :

dolazak Ulica Stjepana Radića u 12:00 sati; Vinogradska ulica u 12:10 sat

- odlazak u 14:15 sati.                       

                                      

ŠKOLSKA KUHINJA

Za vrijeme trajanja epidemioloških mjera i nemogućnosti osiguranja propisanih uvjeta u školskoj blagovaonici  za sve učenike će se  pripremati mliječni obrok koji se može pakirati i distribuirati izvan blagovaonice.   Za učenike koji pohađaju program produženog boravka pripremat će se ručak i mliječni obrok ( doručak/užina) i servirati sukladno propisanim mjerama. Mliječni obrok učenici će konzumirati u učionicama uz poštivanje propisanih mjera zaštite. Cijena obroka je ista kao lani – za roditelje 5,00 kuna mliječni obrok;  7,00 kn topli obrok po danu. Razliku do pune cijene obroka 6,00 i 9,00 kn sufinancira Grad Kutina. Prehrana u školskoj kuhinji počinje u ponedjeljak, 13. rujna 2021. Učenici se za prehranu u rujnu – mliječni obrok , trebaju odmah prijaviti ( do 7. 9. 2021.) – kako bi škola stigla naručiti potrebnu količinu namirnica. Učenici će od razrednika dobiti UGOVORE za prehranu u školskoj kuhinji. Projekt osiguranja prehrane učenicima u riziku od siromaštva – financiran od FEAD-a Europskog socijalnog fonda provodit će i ove školske godine. Jedinična cijena sufinanciranog obroka iznosi 5,47 kn.

Kriteriji po kojima dijete ostvaruje pravo na sufinancirani školski obrok određeni su Projektom kojega je nositelj FEAD – Europski socijalni fond.  

Prihvatljivi kriteriji i dokazni dokumenti u okviru ovog Projekta su:

1.OBVEZAN KRITERIJ: Prijavitelj je obvezan koristiti ovaj kriterij prilikom odabira najpotrebitije djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva za sudjelovanje u projektu.

OBVEZAN KRITERIJ

Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

DOKAZNI DOKUMENTI

Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu ili potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

 

2.DODATNI KRITERIJI:

Prijavitelj nije obvezan koristiti dodatne kriterije prilikom odabira najpotrebitije djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, za sudjelovanje u projektu. Ako prijavitelj odluči koristiti dodatne kriterije, može odabrati jedan, dva ili sva tri dodatna kriterija.

Na temelju dodatnih kriterija, u projekt se može uključiti najviše 10 % od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj obaveznoj partnerskoj organizaciji(javnoj osnovnoj školi), koristeći pritom jedan, dva ili sva tri navedena dodatna kriterija.

 

DODATNI KRITERIJI

1. Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece) - u obzir se uzimaju sva djeca koja žive u zajedničkom kućanstvu, što uključuje djecu rane i predškolske dobi, kao i polaznike osnovnog, srednjoškolskog te visokog obrazovanja.

DOKAZNI DOKUMENTI: Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i rodni listovi djece ili potvrde o školovanju.

 

2. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

DOKAZNI DOKUMENTI: Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih i važeća odluka suda o roditeljskoj skrbi ili smrtni list roditelja ili izvadak iz matice umrlih.

 

3. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji.

DOKAZNI DOKUMENTI: Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika.

 

Za sve učenike koji ostvaruju pravo na besplatni obrok po jednom ili više navedenih kriterija - roditelji trebaju razrednicima dostaviti gore navedene dokazne dokumente tijekom 1. tjedna nastave.

  

 

Za sve dodatne upite i informacije obratite se na broj tel. 044 660-103 i 098 180 64 07 (ravnateljica)  ili putem e-maila skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr .

 

Svima želimo sretan i uspješan početak školske godine! 


Osnovna škola Mate Lovraka Kutina